9 tips om de Corona effecten op je bedrijf te minimaliseren

De maatregelen om de coronacrisis te beheersen, hebben verregaande consequenties voor het bedrijfsleven. Gevolgen hiervan zijn onder meer vraaguitval, debiteuren die niet betalen, productieproblemen, personeel dat thuis blijft, geen aanlevering van grondstoffen/onderdelen etc.

De overheid neemt maatregelen om bedrijven tegemoet te komen. Een aantal van die mogelijkheden zijn:

 • Bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Je moet wel uitleggen waarom je in problemen bent gekomen;
 • Verlaging aanvragen voor de aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting als je weet dat de winst dit jaar zal dalen;
 • Soepeler omgang met de regels voor bedrijven die moeilijk aan geld kunnen komen. Deze regels houden in dat de Borgstellingsregeling MKB-kredieten (BMKB) wordt verruimd, waarbij de overheid voor een groter deel garant gaat staan;
 • Aanvragen van deeltijd WW voor je personeel. Je kunt dan je medewerkers minder uren laten draaien en het UWV betaalt dan het verschil in salaris uit.

Veel van de maatregelen zijn tijdelijk, bijvoorbeeld uitstel van belastingen. ZZP-ers kunnen geen deeltijd WW aanvragen. Zij kunnen een beroep doen op de Bijstand voor zelfstandigen.

Wat kun je nu zelf als ondernemer doen om grip te houden op de situatie?

Lees mijn 9 tips:

 1. Maak een liquiditeitsplan of pas deze aan. Zet voor de komende maanden de verwachte inkomsten en uitgaven op een rij. Eventuele knelpunten worden dan inzichtelijk en daar kun je weer op anticiperen;
 2. Intensiveer debiteurenbeheer, zodat je debiteuren snel betalen. Bied een beloning aan voor sneller betalen van jouw factuur bijvoorbeeld door een betalingskorting te geven. Bel eventueel voor vervaldatum de klant na en vraag na of de factuur is aangekomen en of deze correct is;
 3. Optimaliseer je voorraadbeheer, is alle voorraad werkelijk nodig en/of kijk of je met de leverancier afspraken kunt maken over een snelle levering. Vaak wordt te veel voorraad aangehouden om “geen nee” te verkopen. Denk eens na, is het echt zo erg om eens een keer nee te verkopen?
 4. Zorg voor tijdige facturering van onderhanden zijnde werk en leveringen. Stuur desnoods een aanbetalingsfactuur voor bestelde goederen en voor werkzaamheden die al uitgevoerd zijn;
 5. Houd een orderportefeuille bij en kijk vooruit naar de planning binnen je bedrijf. Wat zijn de effecten van wijzigingen in omvang van de portefeuille? Moet je afstromen of juist opschalen?
 6. Blijf communiceren met crediteuren en de bank. Duik niet weg, maar zoek contact en vertel dat je niet aan je verplichten kunt voldoen. Ga in overleg wanneer en hoe je wel aan je verplichtingen denkt te voldoen;
 7. Maak gebruik van alternatieve financieringsmethoden zoals factoring, pin-voorschot, crowdfunding Factoring kan een oplossing zijn om eerder geld op je rekening te krijgen, zodat je tenminste de lonen kunt betalen;
 8. Zorg dat je werkkapitaal voor de korte termijn, maar ook structureel, goed gefinancierd is;
 9. Blijf niet alleen aanmodderen, maar zoek hulp. Kom in actie, zorg voor een team mensen om je heen en kies voor een projectmatige aanpak van de situatie.

Met deze tips blijf je aan het roer en houd je de regie. Heb je behoefte aan sparren of klankborden over bovenstaande tips of zoek je een partner om de komende periode door te komen? Neem dan contact met mij op via het contactformulier. Lees ook mijn eerdere blog over “wat als het niet zo goed gaat”.

Tot slot wil ik jou heel veel succes en wijsheid toewensen om deze onzekere tijd te managen.

Ferdinand Zomerman
06 – 23 02 27 74
ferdinand.zomerman@in2thecrowd.nl
skype: live:ferdinand.zomerman

 

2024-01-31T12:58:03+00:00 13 maart 2020|Algemeen|