Corona effecten 2021-01-05T12:08:13+00:00

Zo blijft u corona de baas

De impact van de huidige pandemie is enorm. Naast de invloed op uw gezondheid en uw sociale leven, begint zich een economische crisis af te tekenen. De coronaperikelen hebben talloze ondernemers gedwongen kritisch naar de eigen onderneming te kijken. In deze coronatijd kunt u best een klankbord gebruiken. Iemand die met u meekijkt naar de huidige situatie en de toekomst van uw bedrijf.

Want:
Hoe lang gaat deze crisis nog duren?
Wie helpt mijn bedrijf in crisistijd?
Hoe zal het vaccinatieprogramma uitpakken?
Hoe blijft u corona de baas?

In mijn werk als bedrijfsadviseur help ik ondernemers – juist in crisistijd – om te ontsnappen uit het eigen denkpatroon. U kent uw bedrijf, producten, klanten en medewerkers het beste, dat staat buiten kijf. Met mijn ervaring, kennis en vragen kunnen we samen werken aan een (her)nieuw(d) perspectief voor uw onderneming.

Drie strategieën om corona de baas te blijven

1 Herschrijf uw ondernemingsplan
In tijden van economische crisis is het verstandig om nog eens goed naar uw eerder opgestelde ondernemingsplan te kijken. Uw branche kan er door de crisis ineens heel anders voorstaan dan een half jaar geleden. Actualiseer uw ondernemingsplan, het kan u helpen om nieuwe businessmodellen te borgen en externe financiers te overtuigen.

2 Innoveer, juist nu
Wees nog creatiever dan voorheen, want u moet zich nog meer onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Sommige ondernemers komen er in moeilijke tijden pas achter dat hun verdienmodel eigenlijk niet (meer) aansluit bij de wens van de klant. Durf het roer om te gooien.

3 Reorganiseer
Reorganisaties die worden gedreven door crisissituaties pakken niet altijd goed uit, blijkt uit diverse onderzoeken. Hoe langer de reorganisatie duurt, hoe waarschijnlijker het is dat de bedrijfscontext is veranderd en het nieuwe model irrelevant is geworden. Begin dus niet te reorganiseren als een kip zonder kop, maak wel een plan. Bedenk dat tijd cruciaal is.

Ik help ondernemers bij:

  • Managementondersteuning
  • Reorganisatie
  • Bedrijfsfinanciering
  • Kostenbeheersing
  • Klankborden

Sommige ondernemers zijn al geholpen met één brainstormsessie van twee uur, andere ondernemers kiezen voor één dagdeel managementondersteuning per week. Met mijn ervaring, kennis en frisse blik op de zaak kan ik echt het verschil maken voor uw onderneming in crisistijd.

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

9 tips om de Corona effecten op je bedrijf te minimaliseren
5 tips hoe om te gaan met plotselinge omzetdaling

Ja! Ik wil graag de gratis toolkit ontvangen.