Corona effecten 2020-05-25T20:58:50+00:00

Laatste update: maandag 25 mei 2020, 20:39 uur

De Coronacrisis: Ondernemers helpen ondernemers

De effecten van het Coronavirus raken het bedrijfsleven hard. Van alles komt op je af… wat kun je nu het beste doen?

Op korte termijn springt de overheid bij, maar wat zijn de effecten op (middel)lange termijn? Op deze pagina wil ik je meenemen in de actualiteit met concrete informatie van derden aangevuld met blogs.

In deze fase kan ik goed begrijpen dat je meedenkkracht zoekt en deze kan ik je, in samenwerking met mijn collega’s, geven.
Wij vinden dat wij in deze fase jou terzijde moeten staan en hebben als motto:

ondernemers helpen ondernemers

Wij kunnen je onder meer helpen op de volgende terreinen:

 • Klankbord voor actuele vragen (als je bijvoorbeeld niemand hebt om mee te sparren)
 • Actueel inzicht in je bedrijf (managementrapportages)
 • Actueel inzicht in liquiditeit (liquiditeitsbegroting)
 • Gesprekken met de bank/crediteuren/debiteuren
 • Invulling van financiering/werkkapitaal
 • Strategie voor de middellange termijn, wat als de ergste crisis voorbij is, wat worden de langdurige effecten voor je bedrijf?
 • Corporate recovery, hoe behoud je je bedrijf? Hoe zorg ik ervoor dat ik niet failliet ga? En kan ik mijn bedrijf zo omturnen, zodat redding mogelijk is?

Stel je vraag, via het contact formulier, en binnen 48 uur proberen wij je vraag te beantwoorden.
Je kunt mij ook bellen via: 06-23022774, Facetimen, zoomen, skypen, whatsappen etc.
Belangrijk: stomme vragen bestaan niet, dom is om je vraag niet te stellen!

Openbare informatie

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een Corona loket ingesteld. Hier kun je veel informatie vinden over de coronacrisis. In deze Infographic geeft de KvK aan hoeveel en met welke vragen naar het loket wordt gebeld. Hieruit blijkt dat ruim 43% vragen heeft rondom de overheidsmaatregelen en 32% vragen over financiering/liquiditeit. Juist op deze punten helpen wij ondernemers.

Een overzicht van de meest gestelde ondernemersvragen kun je hier vinden:
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/

De Kamer van Koophandel heeft een handige pagina ontwikkeld waarop alle regelingen staan waar je als ondernemer een beroep op kunt doen. https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Check deze lijst en bel als je hierover vragen hebt! Wij helpen je graag verder en voor het beantwoorden van eenvoudige vragen rekenen wij niets.

In onderstaande video geeft de Kamer van Koophandel 5 tips voor ondernemers tijdens de coronacrisis.

De tips zijn:

 1. Check je overeenkomsten en verzekeringen;
 2. Ga in gesprek met je leveranciers en personeel;
 3. Breng de liquiditeit in beeld;
 4. Bekijk of je dingen anders kan doen;
 5. Bekijk de verheidsmaatregelen.

Mijn advies: Ga met deze tips aan de gang en stel het niet uit. Bij het beantwoorden van al deze vragen kan ik je ondersteuning bieden.

Belastingdienst

De belastingdienst heeft ook veel diverse maatregelen voor ondernemers en ZZP-ers genomen zoals:

 • Bijzonder uitstel van betaling
 • Verlaging van de voorlopige aanslag
 • Tijdelijk verlaging van de invorderingsrente en de belastingrente

Meer informatie over bovengenoemde regelingen kun je lezen via: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Overheid

Update 25 mei 2020

Op woensdag 20 mei heeft de overheid de volgende fase van het noodpakket gepresenteerd. Het Noodpakket 2.0. Het pakket dat geldt vanaf 1 juni is grotendeels gebaseerd op het eerste noodpakket wat met 3 maanden wordt verlengd. Het noodpakket 2.0 bevat diverse wijzigingen t.o.v. het eerste pakket om beter aan te sluiten op de nieuwe realiteit zodat werkgevers, werknemers en ondernemers zich zo goed mogelijk  kunnen aanpassen. Met nieuwe realiteit wordt bedoeld dat alles langer duurt en dat diverse bedrijfsmodellen aangepast moeten worden zoals langdurig minder omzet, verschuiving van vraag etc.. Om dit te bereiken wordt o.a. meer geld ter beschikking gesteld voor scholing.

Hieronder ga ik in op de (gewijzigde) maatregelen.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

Deze regeling is per 1 juni de opvolger van de TOGS. Deze regeling heeft als doel MKB-ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters, bovenop de NOW-regeling, een belastingvrije tegemoetkoming te geven om hun vaste materiële kosten te betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste lasten vergoed tot een maximum van € 20.000 voor de komende drie maanden. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling (op basis van de SBI-codes). Ik hoop dat het aantal SBI-codes wordt uitgebreid, want een aantal beroepen uit de evenementenbranche, zoals standbouwers, vallen nu buiten de regeling terwijl alle omzet is weggevallen.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden waar ondernemingen aan moeten voldoen om aanspraak te maken op de TVL-regeling:

 • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal één vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Vragen en antwoorden over de TVL kun je hier vinden.

Vanaf medio juni kunnen aanvragen ingediend worden.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW-regeling)

De eerste tranche bleek niet helemaal aan te sluiten. Daarom heeft de overheid besloten om met terugwerkende kracht enkele zaken aan te passen. De laatste aanpassingen (derde wijziging NOW) kunt u hier vinden.

Hoofdpunten zijn:

 • Reparatie loonsombetaling voor seizoensbedrijven. Door deze aanpassing kunnen seizoensbedrijven alsnog een beroep doen op de NOW.
 • Bepaling relevante loonsom en omzet in situaties van overgang van onderneming.  Het bleek dat door bijvoorbeeld bedrijfsovernames bedrijven geen recht hadden op de NOW. Hierdoor was er sprake van een niet representatieve omzet- of loonsombepaling. Is dit op jouw bedrijf van toepassing neem dan contact op. Het vraagt maatwerk.
 • Effecten dertiende maand filteren uit loonsom.
 • Langer openstellen aanvraagtijdvak naar 5 juni 2020.
 • Bepaling grenzen voor het overleggen van een accountantsverklaring. In het kort komt het hier op neer:
  • Bij voorschotten > € 100.000  en uiteindelijke subsidie > € 125.000 accountantsverklaring nodig.
  • bij voorschotten > 20.000 en uiteindelijke subsidie > € 25.000 een verklaring van een derde, die de omzetdaling bevestigt.
 • Openstellen mogelijkheid tot indienen van een aanvraag om vaststelling vanaf 7 september 2020 na afloop van de tweede tranche.

Ik denk dat deze aanpassingen meer bedrijven toegang bieden tot de NOW. Ook is er meer duidelijkheid rondom de accountantsverklaring. Gelukkig dat deze grenzen zo zijn ingesteld, dat ondernemers niet op kosten gejaagd worden.

De tweede tranche heeft ook nog een aantal verbeterpunten. Deze zijn:

 • Verhoging van de vaste (forfaitaire) opslag naar 40% (was 30%).
 • Referentiemaand wordt maart (i.p.v. januari).
 • Geen winstuitkeringen aan aandeelhouders, bonussen aan bestuur en directie en geen eigen aandelen inkopen.
 • Geen verlaging subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag.
 • Stimulering door werkgevers om werknemers om- of bij te scholen door een verklaring te vragen bij de aanvraag NOW 2.0. De overheid trekt hiervoor 50 miljoen euro uit, waarmee werknemers vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen.

TOZO

Ook de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers) wordt verlegd. Tot eind augustus 2020 kunnen zelfstandige ondernemers aanvullende inkomensondersteuning aanvragen tot het sociaal minimum. Wel wordt de regeling voor veel ondernemers versoberd, namelijk dat de verlengde regeling nu een partnerinkomenstoets bevat. Dit houdt in dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak op de TOZO kunnen maken.

Een ander element van de TOZO, ondersteuning in de vorm van een lening van maximaal € 10.157 tegen een verlaagd rentetarief, blijft bestaan.

Verlenging belastingmaatregelen

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Ook de versoepeling van het urencriterium en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen voor ZZP-ers worden verlengd tot 1 september 2020.

Let op! Belastinguitstel is een mooie regeling, maar uiteindelijk moet het wel betaald worden. Houd hier rekening mee!

Diverse Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC en COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups lopen in het 2e pakket door. Voor de COL heeft de overheid 150 miljoen extra beschikbaar gesteld. Gezien het aantal aanvragen vraag ik mij af of dit voldoende is.

Wil je meer weten over de regelingen en welke voor jouw bedrijf interessant zijn. Neem dan gerust contact met mij op.

Update 8 mei 2020

Het bleek dat kleine bedrijven alsnog moeilijk aan een financiering kwamen. Om de kleine kredieten mogelijk te maken hebben de banken in samenwerking met de overheid de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC-regeling) ontwikkeld. Kenmerken van deze faciliteit is:

 • De looptijd van de lening is vijf jaar
 • Vaste rente van 4% tijdens de looptijd
 • Het leenbedrag ligt tussen de 10.000 en 50.000 euro
 • 2% afsluitkosten welke betaald wordt aan de staat (RVO)

De voorwaarden om van deze KKC-regeling gebruik te maken is o.a. dat de bedrijven voor de coronacrisis als ‘voldoende winstgevend’waren. Concreet betekent dit dat zij in 2019 winst hebben geboekt, of over de afgelopen drie jaren gemiddeld genomen winstgevend waren. “Banken houden wel de ruimte om die winstgevendheid naar eigen inzicht te beoordelen”zegt een woordvoerder van de Nederlandse vereniging van Banken. “Het gaat er uiteindelijke om dat bedrijven in staat zijn de lening terug te betalen’. Wil je meer weten of loop je tegen problemen aan? Neem dan gerust contact met mij op.

De overheid zal voor deze leningen voor 95% garant staan en daar hebben zij 713 miljoen euro voor uit getrokken.

Update 7 mei 2020

Van de vorige week gelanceerde Corona Overbruggingslening (COL-regeling) is massaal gebruik gemaakt. De regeling is vele malen overtekend. In bijvoorbeeld Flevoland is voor € 4,4 miljoen aangevraagd terwijl er voor deze provincie € 1,8 miljoen beschikbaar is. Landelijk is er voor ruim € 500 miljoen aangevraagd terwijl het budget € 100 miljoen is. Ik ben benieuwd of het budget wordt aangevuld.

Update 6 mei 2020

Vandaag heeft de overheid een inkijkje gegeven hoe zij denken de komende maanden uit de lockdown te komen. Een groot aantal ondernemers zullen blij zijn dat zij binnenkort weer aan de slag kunnen. Anderen zullen zeer teleurgesteld zijn, o.a. sportscholen dat zij nog maanden moeten wachten voordat zij weer los kunnen. Hieronder het overzicht met de genomen stappen.

Update 29 april 2020

De regelingen van de overheid worden voortdurend aangepast. Gisteren zijn diverse regelingen aangepast en opgerekt. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Verlening BMKB-C regeling van 2 jaar naar 4 jaar (let wel op de borgstellingsprovisie!)
 • Budget SEED Capital-regeling (met de Seed Capital regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal) wordt in 2020 verhoogd naar 32 miljoen euro.
 • Bedrijven met geregistreerde nevenactiviteit komen ook in aanmerking voor de TOGS-regeling waardoor ze alsnog een beroep kunnen doen op de € 4.000.
 • Verhoging garantiefonds GO (Garantie Ondernemingsfinanciering) naar 10 miljard euro is goedgekeurd door de Europese Commissie. Deze regeling kan dus vandaag open. De looptijd van het krediet wordt zes jaar.

Het hele persbericht omtrent de aanpassingen kun je hier lezen.

Update 26 april 2020

De overheid heeft de afgelopen week nieuwe maatregelingen bekend gemaakt en maatregelingen verder uitgewerkt. Hieronder een opsomming van deze week genomen maatregelen.

 • De corona-overbruggingslening (COL) gaat per 29 april 2020 open. Deze faciliteit is speciaal ingesteld om innovatieve MKB-ers, startups en scale-ups te ondersteunen. Een hele mooi initiatief maar uiteindelijk moet de lening wel worden afgelost. Meer informatie over de regeling kun je hier vinden. Op deze pagina staat ook de link naar het aanvraagformulier. Gestreefd wordt om de aanvragen tot € 500.000 binnen vier tot negen werkdagen af te ronden. Aanvragen van groter € 500.000 is het streven om binnen drie weken tot een definitief besluit te komen.
 • Naast de COL heeft de overheid aanvullende belastingmaatregelen genomen om de effecten van de corona-crisis te verminderen. De maatregelen zijn in het kort:

  Voor ondernemers

  • Voor uw aangifte inkomstenbelasting mag u ervan uitgaan dat u in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 voldoet aan het urencriterium. U mag ervan uitgaan dat u in deze periode ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebt besteed. Zodat u gebruik kunt blijven maken van bepaalde aftrekposten.
  • U mag al in uw aangifte vennootschapsbelasting 2019 het verlies aftrekken dat u in 2020 verwacht door de coronacrisis. Dat doet u via een fiscale coronareserve.

  Voor werkgevers

  • Als aanmerkelijkbelanghouder mag u in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon. Als uw omzet daalt als gevolg van de coronacrisis, mag u uw gebruikelijk loon in dezelfde verhouding verminderen.
  • De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 verhogen we in 2020 van 1,7% naar 3%.

  Voor burgers

  • Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw kredietverstrekker u een betaalpauze geven waarin u geen (of minder) rente en aflossing betaalt. De belastingregels hiervoor worden versoepeld.

Update 17 april 2020

De afgelopen week heeft de centrale overheid een aantal aanvullende regelingen gepresenteerd. Deze zijn:

Deze regeling is voornamelijk voor de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de frietsector.

Deze regeling zou steun moeten bieden aan culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector.

Update: 8 april 2020

De centrale overheid heeft gisteren een aanvullende pakket van maatregelen gepresenteerd. De maatregelen zijn:

 • Uitbreiding van de TOGS-regeling. Vanaf 15 april 2020 kunnen veel meer sectoren een beroep doen op de eenmalige gift van € 4.000;
 • Meer financieringsmogelijkheden via de GO-regeling door verhoging van de garantieplafond naar 10 miljard euro (was 1,5 miljard);
 • Verlaging premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) van 3,9% naar 2% en verhoging garantiebudget naar 1,5 miljard euro (was 765 miljoen euro) en
 • Specifieke maatregelen van start- en scale-ups via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen.

Het hele pakket aan aanvullende maatregelen kun je lezen in de kamerbrief.

Update: 31 maart 2020

Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Vandaag is de NOW-regeling bekend gemaakt door het ministerie van SZW en de UWV. Hier kunt u de brief vinden die aan de tweede kamer is gestuurd. Lees hier alle informatie en veel gestelde vragen over de NOW-regeling.

De loketten zijn open! Meld je via deze link voor de regeling aan! Neem de tijd om de gevolgen van deze regeling voor je bedrijf in kaart te brengen. Kijk daarbij ook na wat de consequenties zijn voor je bedrijf nadat de regeling is afgelopen.

Enkele highligts:

 • Toeslag is maximaal 90% van sociaal loon plus 30% voor vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies;
 • Maximum van 9.538 euro loon per medewerkers;
 • Cijfers 2019 zijn leidend. Waarbij omzet verlies wordt gerekend over 3 aangesloten maanden in 2019;
 • Deze 3 maanden mogen starten in maart, april of mei;
 • Sterke groeibedrijven en starters met lijken met bovenstaande uitgangspunten te worden benadeeld;
 • Omzet verlies wordt berekend op concern niveau, dus al 1 werkmaatschappij het slecht doet en de ander goed en omzet daalt in totaal minder dan 20% dan geen compensatie via de NOW.

Update: 30 maart 2020/9 april 2020

Nadere informatie over de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden aan de RVO. Per melding zal naar de registratie worden gekeken en onder de aandacht van het ministerie van Economische zaken en Klimaat gebracht.

Verder geeft de Kamer van Koophandel aan dat het geen zin heeft om je SBI code nu te gaan aanpassen om voor deze regeling in aanmerking te komen. In principe geldt de TOGS-regeling voor bedrijven die onder de in de voorwaarden genoemde SBI-codes ingeschreven stonden in het Handelsregister op 15 maart 2020.

Update: 28 maart 2020

Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

Op 27 maart heeft de overheid de regels rond de “Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) gepresenteerd. Vanaf maandag 30 maart 2020 kun je je hiervoor aanmelden. Om te kijken of je voor de regeling in aanmerking komt heeft de overheid de site: Krijgiktozo gelanceerd.  Vul via deze site je gegevens in en je komt direct terecht bij de uitvoerende instantie in jouw woonplaats. Deze regeling loopt via de gemeente waarin je woont.

Daarnaast is er voor deze regeling ook een lijst op gesteld met veelgestelde vragen.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)

Ook is op 27 maart de compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS) in werking getreden. De regeling kun je hier vinden. De overheid heeft sectoren aangewezen die in aanmerking komen voor deze regeling. Hierdoor dreigen sectoren buiten de boot te vallen. In een nieuwsbericht van 28 maart 22:07 uur lezen we dat er maatwerk mogelijk is. Dit maatwerk bestaat uit de volgende componenten:

 • Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl.
 • Wiebes en Keijzer laten weten: “Als ondernemers door een verkeerde registratie tussen wal en schip dreigen te vallen, zullen we dat per geval bekijken. Die flexibiliteit is er. Nogmaals: het zijn uitzonderlijke en ruige tijden, daarom doen we wat nodig is”.

Persoonlijk vind ik de lijst erg mager. Ook veel toeleveranciers voor deze bedrijven zijn hard getroffen en die zouden m.i. ook voor compensatie in aanmerking moeten komen.

Leerpunt blijkt wel dat het nuttig is om te controleren of je KvK inschrijving nog wel juist is daarom mijn advies aan jou: kijk naar jouw inschrijving bij de KvK. Is deze nog wel juist?

Via deze link kun je je voor de TOGS-regeling aanmelden.

In onderstaand schema vind je het gehele noodpakket van de Rijksoverheid met daarin talrijke financiële regelingen om de banen en economie te behouden.

Noodpakket TOZO – TOGS

Banken

Update: 7 mei 2020

Qredits Corona-Overbruggingskrediet

Qredits lanceert de Corona-overbruggingskrediet. Een hele mooie regeling voor (kleine)ondernemers.

Enkele Highlights:

Highlights:
 • Maximaal € 25.000
 • Looptijd 2 jaar
 • Rente 1e jaar 2% daarna 5,75%.
 • Boetevrij aflossen

Lees hier alle voorwaarden van de faciliteit. Ik help je graag verder om van deze regeling gebruik te maken.

Update: 29 maart 2020

De banken hebben aangegeven dat ze bereidwillig zijn om ondernemers te helpen. Wat ik zie is dat inderdaad, op dit moment, gemakkelijk tijdelijk uitstel van betaling wordt gegeven voor een periode van 6 maanden voor rente en aflossing. Maar wat als je extra krediet wilt hebben? In een artikel in het FD van zaterdag 28 maart 2020 blijkt dat het allemaal niet zo gemakkelijk gaat en dat er sprake is van hoge kosten, mede vanwege de BMKB-C borgstelling.

Op dit moment ervaar ik dat veel bedrijven te kampen hebben met onvoldoende liquide middelen door onder meer het wegvallen van de omzet of dat betalingen worden uitgesteld. Willen wij de economie geen grote schade aan doen, dan is actie nodig!

Loop je ook tegen (gesloten)deuren aan en heb je hulp en/of ondersteuning nodig of wil je overleggen wat voor jouw situatie de beste oplossing is. Schroom niet om contact op te nemen. De eerste twee uren zijn gratis, daarna is het maatwerk! Wij vinden het belangrijk dat je geholpen wordt.

Update: 19 maart 2020

Vandaag hebben de banken aangekondigd dat voor kleine ondernemers, met maximaal 2,5 miljoen euro aan leningen, tijdelijk uitstel van 6 maanden wordt gegeven voor rente en aflossing. Een mooi en noodzakelijk gebaar voor de korte termijn, want dan heb je als ondernemer de tijd om gepaste maatregelen te nemen voor de middellange- en lange termijn. Als je meer dan 2,5 miljoen schuld hebt, volgt maatwerk. Wij helpen ondernemers met dit maatwerk en gaan samen met jou het gesprek met de bank aan.

Hieronder verwijs ik je naar een aantal pagina’s van banken met specifieke maatregelen voor hun klanten. Een tip: zorg ervoor dat je goed voorbereid aanklopt bij de bank. Dat scheelt heel veel tijd en soms ergernis. Wij helpen je er graag bij.

Rabobank:

De Rabobank heeft een aparte pagina ingericht met maatregelen voor ondernemers

ABNAMRO:

Hier vind je alle informatie over de 6 maanden uitstel van rente- en aflossingen

De ABNAMRO heeft ook een overzicht gemaakt van veel gestelde vragen, je vindt ze hier:

ING:

Hier vind je alle informatie van de ING

Blogs met diverse tips

9 tips om de Corona effecten op je bedrijf te minimaliseren
5 tips hoe om te gaan met plotselinge omzetdaling

Ja! Ik wil graag de gratis toolkit ontvangen.