Verplaats je stip op de horizon

Ondernemen is vooruitkijken en anticiperen op wat op je afkomt. Ik ervaar dat het steeds uitdagender wordt om te ondernemen. De lasten voor huur, energie, lonen en financiering stijgen snel en vergeet alle maatregelen om te verduurzamen, circulair en maatschappelijk te ondernemen niet.

Daarnaast denkt de overheid dat het geld bij jou bij de plinten op klotst. Voor enkelen zal dat zeker gelden, maar voor de meeste MKB-ondernemers is het heel hard werken met veel onzekerheden.

Je kunt twee kanten op. Je kunt somberen, klagen en verder niets doen of je komt in actie.

Ondernemers die succesvol zijn, doen het laatste en daar wil jij bij horen. Zij maken een plan hoe zij met de uitdagingen van deze tijd om zullen gaan en denken na over waar zij heen willen, de bewuste stip wordt zo nodig verplaatst. Een goed doortimmert strategisch plan vergroot jouw kansen op succes aanzienlijk vooral als je ook financiering nodig hebt.

Vragen voor jouw strategisch plan:

  • Wat is jouw onderscheidend vermogen?
  • Klopt het verdienmodel nog wel?
  • Wat is de groeipotentie van je bedrijf?
  • Is jouw ideale klant nog wel je ideale klant?
  • Wat zijn jouw sterke en zwakke punten?
  • Welke kansen zie je?
  • Welke bedreigingen ga je te lijf?
  • Hoe speel je in op trends en ontwikkelingen in jouw markt?

Allemaal vragen en antwoorden die leiden tot strategische keuzes. Leg deze vast in een strategisch plan en zorg ervoor dat het wordt omarmd en wordt gerealiseerd! De strategie vertaal je naar een gedetailleerd uitvoeringsplan. Belangrijk is om de planning en uitvoering te blijven monitoren en zo nodig bij te sturen; wendbaarheid is een belangrijke succesfactor.

Succes met het uitbouwen van je onderneming, de stip op de horizon. Zie jij hem weer?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek.

Deze column is geschreven voor het magazine Handel en Wandel. Dit zakelijk magazine wordt verstrekt aan ondernemers in de gemeente Dronten.