Wat als het niet zo goed gaat?

Als ondernemer heb je dromen en die jaag je na. Je wilt succesvol zijn, het ‘gemaakt’ hebben en daar zet je je honderd procent voor in. Elk uur, elke dag. Maar wat doe je als je dromen niet uitkomen of als je de boot hebt gemist?

Een schrale troost: je bent niet de enige. Wanneer je goed om je heen kijkt – en doe dat eens – zie je dat meer ondernemers worstelen én dat biedt mogelijkheden. Onlangs heb ik bij Avans Hogeschool de opleiding Corporate Recovery gevolgd en bijbehorend certificaat behaald.

Corporate Recovery
Recovery is een Engels begrip dat bij vertaling “uitkomst, behoud, redding of genezing” kan betekenen. Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P), waarvan ik een van de partners ben, assisteert bedrijven die financieel in zwaar weer verkeren. CM&P heeft de werkzaamheden binnen dit kader “Corporate Recovery” genoemd en wil je assisteren om “uitkomst” te bieden, je bedrijf te “behouden” voor jou als ondernemer, het te “redden” van een eventuele ondergang en bij voorkeur te helpen om tot “genezing” te komen.

Ik kom veel in contact met bedrijven die mij vragen om een plan te schrijven voor een financieringsvraagstuk. Tijdens de kennismaking en analyse blijkt regelmatig dat een extra financiering soms geen reële optie is en dat er eerst structurele verbeteringen binnen het bedrijf nodig zijn om te zorgen voor voldoende toekomstperspectief.

Het kan ook zijn dat CM&P op initiatief van een bank wordt ingeschakeld om een bedrijf door te lichten en een advies uit te brengen. Ik stel dan een recoveryplan op waarin mijn bevindingen worden vastgelegd en waarin ik advies geef over de toekomstmogelijkheden. Aan de hand van dit plan gaan we samen aan de slag. Het recoveryplan is voor de onderneming een hulpmiddel om problemen diepgaander in beeld te brengen en aan de slag te gaan met de verbeterpunten. De ondernemer werkt hierbij nauw samen met een onafhankelijke derde, eventueel aangevuld met een specialistisch adviseur. Zo vormen we een Corporate Recovery team. De ervaring leert dat bedrijfsresultaten verbeteren en dat de kans, dat het krediet niet of niet geheel kan worden terugbetaald, wordt gereduceerd.

Recoveryplan
Als eerste breng ik rust in het bedrijf. Dit betekent dat ik contact zoek met de huisbankiers en overige financiers om hun te informeren over de ontstane situatie en om eventueel oplossingsrichtingen met hen te bespreken. Als het water het bedrijf echt aan de lippen staat, gaan we direct een stap verder en starten we de recovery werkzaamheden op.

Ontvangen Certificaat opleiding RAB CR

Recovery werkzaamheden zijn:

 • Afkoop schulden
 • Contact met crediteuren
 • Contact met de belastingdienst
 • Realiseren herstelplan en implementatie hiervan
 • Buitengerechtelijke schuldsanering (crediteurenakkoord)
 • Faillissement en waar mogelijk een doorstart

Als het niet zo goed gaat
Je onderneming kan door verschillende oorzaken in zwaar weer terecht zijn gekomen. Een grote order die je misloopt, een investering die niet rendeert of een afnemer of opdrachtgever die failliet wordt verklaard. Het kan zomaar gebeuren.

Kenmerken onderneming in zwaar weer:

 • last van een verlies en negatieve geldstromen
 • niet meer in staat verplichtingen op tijd na te komen
 • onder bijzonder beheer vallen vanuit bank of is aanstaande
 • reorganisatie is noodzakelijk
 • continuïteit van het bedrijf is in gevaar
 • jij slaapt slecht of slaapt niet meer

Nu kan het nog!
Schakel nu de professionals van Claassen, Moolenbeek & Partners in. Samen gaan we op zoek naar de probleempunten binnen je organisatie. Ik help je om de financiën weer op orde te krijgen en neem – natuurlijk in overleg – de nodige maatregelen om je onderneming weer gezond te krijgen. CM&P heeft een samenwerkingsverband met een aantal partners om specialistisch onderzoek uit te voeren. Je moet dan denken aan accountants, fiscalisten en juristen.

Ik maak graag een afspraak met je om mijn recovery-activiteiten toe te lichten. Als het vijf voor twaalf is, onderneem dan nu actie en wacht niet totdat het te laat is, het zou zonde zijn wanneer je door te wachten je bedrijf verliest.

Afspraak maken
Wil je snel een afspraak maken? Neem dan contact met mij op voor een gesprek.

2019-12-17T12:14:18+00:00 25 november 2019|Algemeen, Bedrijfsstrategie, Managementondersteuning|