De staat van het MKB 2019

“Robuuste groei als toegevoegde waarde in het MKB”, dat concludeert het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) naar aanleiding van het begin oktober 2019 gepubliceerde onderzoek “De staat van het MKB 2019”. Het is een uitgave van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap waarbij nauw is samengewerkt met het CBS, wetenschappers en andere experts.

Wat is groei?
Onder groei wordt verstaan de groei in € toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde was het grootst bij het middenbedrijf (50 tot 250 werkzame personen) en bij ZZP-ers, circa 8 procent. Het grootbedrijf (meer dan 250 werkzame personen) groeide met ruim 6 procent. Het kleinbedrijf (10 tot 50 werkzame personen) en microbedrijven (2 tot 10) groeide veel minder hard.

Waaruit bestaat de groei?
De toename van de toegevoegde waarde is deels toe te schrijven aan een verbeterde arbeidsproductiviteit. Wat opvalt is dat de arbeidsproductiviteit vooral groeit in het middenbedrijf met 4,6 procent in 2018. De toegevoegde waarde per fte nam binnen het MKB toe met 2,4 procent in 2018.

Groeizorgen
Veel bedrijven hebben last van een personeelstekort waardoor zij moeite hebben met de groei van de toegevoegde waarde. Het aantal openstaande vacatures nam aanzienlijk toe. Aan het einde van het 2e kwartaal stonden er 161.000 vacatures open, dat is ruim 9% meer dan een jaar eerder. Bijna 55% van de vacatures staan open in het MKB. Naast dat er meer vacatures zijn, duurt het ook langer voordat vacatures ingevuld zijn, met alle gevolgen van dien voor de bedrijfsvoering. Bedrijven geven in het onderzoek aan dat het tekort aan gekwalificeerd personeel hen belemmerd bij hun zakelijke activiteiten. Aan het begin van het 3e kwartaal 2019 gaf een kwart van de ondernemers dit aan, waarbij het grootbedrijf dit het meeste aangaf 27,2% en het kleinbedrijf het minst; 22,3%.

Verder wordt de groei belemmerd door lage investeringen. Uit het onderzoek blijkt dat de investeringen niet groeien, maar zelfs afnemen.

Koplopers en volgers
Uit het onderzoek blijkt ook dat koplopers in het MKB, de 10% meest productieve bedrijven, een groot deel van de groei van de toegevoegde waarde genereren. Verder komt naar voren dat het verschil tussen koplopers en volgers steeds meer toeneemt. Als oorzaak wordt door de onderzoekers de technologische vooruitgang benoemd. Verder zien de onderzoekers dat er beperkte doorgroei is, veel start-ups stranden en worden geen scale-ups, onder meer door een gebrek aan financiering en gekwalificeerd personeel (talenten) en toetreding van internationale markten. Tot slot blijven MKB bedrijven kwetsbaarder dan grote bedrijven.

Waaraan herken je de meest productieve bedrijven?
Kenmerken van de meest productieve bedrijven:

  • een heldere visie, die wordt gedragen door de medewerkers
  • waardering voor hun medewerkers (het gemiddeld loon ligt hoger bij productieve bedrijven)
  • besteding van tijd en aandacht aan de kwaliteit van het management van het bedrijf
  • een boven gemiddeld investeringsniveau, onder meer in digitalisering
  • internationale oriëntatie
  • ruime ervaring (meer dan 10 jaar actief)
  • een groeiend aantal medewerkers

Wat is “de staat” van jouw bedrijf?
Een van de conclusies is dat bedrijven productiever moeten worden. Wanneer dit niet gebeurt dan dreigt de groei stil te vallen en gaat je concurrentiepositie achteruit. Hoe zit het met de groei binnen jouw bedrijf? Is er nog steeds groei in omzet en zo ja, ook hogere omzet per fte? Welke strategie heb jij om blijvend groei te realiseren, om ook in de toekomst duurzame waarde te creëren?

Fit
Waar verdien jij binnen je onderneming geld en waar zitten de lekken? Claassen, Moolenbeek & Partners helpt ondernemers bij dit soort strategische vraagstukken. Door inzicht te krijgen in processen en verdienmodellen kun je blijven groeien, je bedrijf door ontwikkelen en tegelijkertijd toekomstbestendig maken. Hoe kun je nieuwe technologische ontwikkelingen op creatieve wijze toepassen in je bedrijf? Hoe kun je op een slimme manier waarde toevoegen aan je product/dienst en hoe kun je nieuwe klanten binden aan je merk? Fitheid en toekomstbestendig vragen investeringen in tijd en geld. De inzet van CM&P verdien je dubbel en dwars weer terug door gerichte focus en betere (duurzamere) verdiensten. Maak bijvoorbeeld van hogere arbeidsproductiviteit een speerpunt. Als partner van CM&P kan ik je helpen dit speerpunt concreet te maken.

Afspraak maken
Wil je weten hoe jouw bedrijf productiever kan opereren? Neem dan contact met mij op voor een oriënterend gesprek.

Bronnen:
cms.staatvanhetmkb.nl
cbs.nl

 

2019-12-17T12:20:11+00:00 16 oktober 2019|Algemeen, Bedrijfsstrategie, Managementondersteuning|