Mijn bedrijf is… een miljoen waard

Het bepalen van de waarde van je bedrijf is een van de meest fascinerende zaken van het ondernemen. Met name het onderhandelen met een overnamekandidaat of investeerder is een spannend proces. Niet alleen bij bedrijfsovernames, maar ook bij echtscheidingen of geschillen wordt vaak gevraagd naar de waarde van het bedrijf.

Wat de gek er voor geeft
Totdat een overname daadwerkelijk plaatsvindt, kan niemand exact bepalen wat de waarde van een bedrijf is. Vaak wordt gezegd “Wat de gek er voor geeft” en dat is in principe de enige realistische methode om een bedrijfswaarde te kunnen bepalen. Wel zijn factoren vooraf te beïnvloeden. Wanneer je besluit dat je jouw bedrijf wilt gaan verkopen, kun je alvast werken aan een goede bedrijfswaarde.

Bedrijfswaardering en waardeverhoging
Het waarderen van een bedrijf gebeurt vaak aan de hand van een aantal vuistregels. Bijvoorbeeld: aantal keer EBITDA, X keer de winst of louter het maken van een Discounted Cashflow berekening. Ik vind dat deze methodes een bedrijfswaardering te kort doen. Bij deze berekeningen wordt totaal geen rekening gehouden met het unieke van je bedrijf. De essentie van het bedrijfswaarderen is voor mij om te kijken naar het verhaal achter de cijfers. Ik kan achterhalen aan welke knoppen je kunt draaien om de waarde te verhogen en welke argumenten er zijn om een (strategische) koper te overtuigen van de waarde van jouw onderneming, dat weer resulteert in een hogere prijs.

Waarderen is beargumenteren
Om het onderhandelingsproces met een investeerder, overnamekandidaat of samenwerkingspartner positief af te kunnen ronden, is een realistische inschatting en goede onderbouwing van de waarde essentieel. Koper en verkoper zullen alles uit de kast halen om de waarde omlaag of omhoog te praten, daarom heb je een stevig plan van aanpak nodig.

Wat ga jij doen?
Heb je plannen om je bedrijf over te dragen? Begin dan tijdig om het unieke van je bedrijf te vertalen naar duurzame waarde creatie. Je bedrijf wordt op termijn niet alleen beter verkoopbaar, maar vanaf nu al gezonder. Dan haal je bij de eindstreep ook gemakkelijker het miljoen.

Neem vrijblijvend contact met mij op!

2019-03-25T14:26:17+00:00 26 maart 2019|Algemeen, Bedrijfsovername, Bedrijfsstrategie|