Faalkosten, maakt jouw bedrijf ze?

Over faalkosten wordt vaak geschreven. Veelal gerelateerd aan de bouwsector. Onlangs heeft ABN AMRO het rapport ‘Verspilde moeite’ uitgebracht waarin wordt ingegaan op de gehouden enquête onder bouwbedrijven. Uit de enquête bleek dat vier op de tien bedrijven inschat dat de faalkosten in hun onderneming vijf procent of meer bedragen. Dan praat je over miljarden euro’s.

Wat zijn faalkosten?
Faalkosten zijn de extra kosten die gemaakt moeten worden om zaken te herstellen die niet volgens de specificaties zijn geproduceerd of die niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. Wanneer je deze definitie leest, dan begrijp je dat dit niet alleen in de bouw- en vastgoedsector speelt. We zien dergelijke onnodige kosten ook zeer regelmatig opduiken in de ict-sector en hoogstwaarschijnlijk komen ze ook voor in jouw bedrijf.

Aanbevelingen
Om faalkosten in de bouw en ict te reduceren, horen we vaak als oplossingen: langjarige samenwerkingen en gestandaardiseerde processen. In de praktijk is dit nog lang niet overal doorgevoerd, maar wel noodzakelijk om deze kosten te verlagen. Wanneer je veel met andere partijen samenwerkt aan een product of dienst, dan is heldere communicatie, het managen van verwachtingen en daarmee kennisdeling, cruciaal. Leer bij elk project van je fouten en pas de opgedane kennis en vaardigheden toe bij het volgende project dat je gaat uitvoeren.
Wat bij dit onderwerp ook speelt, is dat we meestal te snél willen. We nemen vaak te weinig tijd om afspraken met onze opdrachtgevers nog een keer door te praten, een realistische planning af te geven en een risicoanalyse te maken. Pas deze simpele aanbevelingen toe en op de langere termijn gaan je faalkosten naar beneden.

Vraag het je medewerkers
Zorg ervoor dat je faalkosten binnen je bedrijf niet gaat accepteren; maak het bespreekbaar met je personeel. Wanneer je eerlijk en open met je medewerkers over dit onderwerp durft te praten, kun je oorzaken bespreken en samen werken aan oplossingen. Bedenk overigens dat het meestal niet aan één werknemer ligt. Leg je nooit neer bij hardnekkig hoge faalkosten, want ze kunnen het beleg op je boterham inhouden. (zie de foto bij deze blog…)

Neem vrijblijvend contact met mij op!

2019-12-30T13:56:55+00:00 27 juni 2019|Bedrijfsstrategie, Managementondersteuning, Onderzoek|