Verkiezingscampagne 2018 Ferdinand Zomerman

Kies ondernemend, stem CDA, stem Ferdinand Zomerman

De kloof tussen ondernemers en de gemeente Dronten moet kleiner worden.
De afgelopen jaren heb ik mij hier als gemeenteraadslid al voor ingezet en dat wil ik de komende tijd blijven doen.

Ik wil mij hard maken voor:

  • Goede accountmanagers bij de gemeente Dronten
  • Meer en beter lokaal aanbesteden en
  • Een juiste, klantgerichte dienstverlening

Praat met elkaar
Het CDA wil graag dat ambtenaren van de gemeente Dronten – veel vaker dan nu – in gesprek gaan met ondernemers en burgers. In plaats van ‘kan niet’ of een ‘nee’ als antwoord van de gemeente op een aanvraag, zegt het CDA: ga gewoon met elkaar in gesprek. Samen komen we vooruit!

Van buiten naar binnen
Het CDA signaleert, en herkent, dat ondernemend Dronten behoefte heeft aan goede contactpersonen die de taal spreken van de ondernemer en oplossingsgericht meedenken. Deze mensen zijn gemakkelijk via de app te benaderen en verwijzen je zo nodig naar de juiste persoon binnen de gemeente. Wij willen dit bereiken door het aanstellen van accountmanagers die van buiten naar binnen werken. Die goede en korte lijnen hebben met ondernemers.

Echt lokaal aanbesteden
Een ander punt waar wij nog veel meer uit kunnen halen, is lokaal aanbesteden. Dit vergt durf door aanbestedingsopdrachten zodanig op te knippen dat ook echt lokaal aanbesteed kan worden. CDA Dronten gaat deze uitdaging graag aan.

Duurzaam Dronten
Tot slot wil ik mij blijven inzetten voor verduurzaming van Dronten. Door middel van energie coöperaties willen wij de verbinding maken tussen producenten en consumenten. Hoe mooi is het om indirect lokaal groene stroom te gebruiken?
Graag zou ik de uitvoering van mijn speerpunten willen afmaken. Gunt u mij dit?

Stem dan 21 maart op Ferdinand Zomerman, Lijst 1 nummer 6!
Beste mensen, kies ondernemend, stem CDA, stem Ferdinand Zomerman.

 

2018-03-08T08:49:55+00:00 8 maart 2018|Politiek|