Nederlandse economie blijft hard groeien

De economie blijft ook in 2018 flink op stoom. Het ING Economisch Bureau verwacht voor Nederland een groei van bijna drie procent. Deze groei is breed gedragen: alle sectoren groeien, consumenten geven meer uit en ook de export groeit. Hogere overheidsuitgaven geven de economie nog een extra zetje. Een mogelijke rem op de economische groei is het toenemende personeelstekort.

Ondanks de goede vooruitzichten blijkt uit een enquête van ING dat een meerderheid van de consumenten bang is voor zeepbellen in de economie. “Die angst is vanwege de crisis begrijpelijk, maar de huidige groei heeft solide fundamenten en er is nog geen sprake van oververhitting”, zegt Marieke Blom, hoofdeconoom van ING Nederland.

In 2018 breed gedragen groei voor Nederlandse economie

Alle sectoren groeien
De breed gedragen groei zorgt ervoor dat in 2018 in alle sectoren de volumes toenemen. Exporterende bedrijven zoals de groothandelaren en transporteurs gaan wederom stevige groeicijfers schrijven. Grote delen van de Nederlandse industrie gaat het voor de wind. Solide groei in de eurozone gaat gepaard met toenemende investeringen, waar vooral de technologische industrie sterk van profiteert. De hoogste groeicijfers zien we in de bouw, zakelijke dienstverlening en zorg.

In 2018 hoogste groei in bouw, zakelijke dienstverlening en zorg & welzijn

Bouw groeit voor vijfde jaar op rij
De bouw laat volgend jaar wederom een bovengemiddeld groeicijfer zien. Het aantal nieuwbouwwoningen blijft toenemen. Door de toegenomen vraag nam in 2017 voor het eerst sinds 2008 de kostprijs voor het bouwen van een huis weer toe. Toeleveranciers zoals zzp-ers kunnen hun prijzen verhogen, terwijl grotere bouwbedrijven soms nog vast zitten aan contracten met lage prijzen. Daarbij is er meer vraag naar nieuwe bedrijfsgebouwen doordat ondernemingen uit hun jas groeien. De overheid heeft in het regeerakkoord geld naar voren gehaald voor investeringen in infra en er staan enkele nieuwe projecten op de rol die waarschijnlijk in 2018 van start gaan.

Zakelijke dienstverlening blijft hard groeien
Ook in de zakelijke dienstverlening is wederom hoge groei te vinden. De softwaresector is daarbij een groeisector, gedreven door de digitalisering van onze economie. Bedrijfssoftware biedt oplossingen voor bijvoorbeeld data-analyse en het delen van informatie. Ook de dienstverlening voor cybersecurity groeit daarbij sterk. De flexbranche groeit nog altijd bovengemiddeld. De stevig doorgroeiende economie zorgt vooral voor extra vraag naar technisch en industrieel flexibel personeel.

Zorg in de plus
De zorg begint na jaren van lage groei ook weer aan te trekken. Er gaat vooral meer geld naar ouderenzorg. In totaal gaat het in 2018 om ruim 1 miljard euro extra. Daarvan gaat bijna 600 miljoen euro naar verpleeghuizen op basis van het nieuwe kwaliteitskader. Dit moet tot betere zorg leiden door beter opgeleide verpleegkundigen en meer “handen aan het bed”. Er gaat ook meer geld naar wijkverpleging en andere zorg en ondersteuning van ouderen. Al met al verwachten we dat het volume in de zorg met circa 4% toeneemt.

Groei publieke sector trekt aan
Bij de sectoren met lage groei zitten onder meer de overheid en het onderwijs. Ondanks dat deze bescheiden is vergeleken met andere sectoren is de groei een stuk hoger dan vorig jaar. Dit heeft grotendeels te maken met hogere overheidsuitgaven.

Laagste groei detailhandel, onderwijs en agrarische sector

Krapte op de arbeidsmarkt neemt toe
Steeds meer mensen die werk zochten of niet meer actief op zoek waren vinden nu toch een baan. De werkloosheid is al onder het langjarig gemiddelde gedoken, maar blijft flink dalen naar 3,9% in 2018. Zzp-ers gaan weer meer declarabele uren werken. Door de aanhoudende groei zijn ook de eerste tekenen van krapte op de arbeidsmarkt te zien. Een op de zes bedrijven ervaart inmiddels een tekort aan personeel en dat loopt snel op. In de ICT-sector was dit al langer een probleem en geeft zelfs 39% van de ondernemers een tekort aan arbeidskrachten te hebben. Ook in de industrie heeft bijna 20% van de ondernemers hiermee te maken, terwijl dat eind 2016 nog maar 7% was. Vergelijkbare cijfers zien we in de bouw en horeca.
Blom: “Het is belangrijk dat bedrijven hun productiviteit verhogen door zowel te investeren in mensen als in technologie. Bedrijven die dit niet doen dreigen daarmee groeikansen te missen, als de arbeidsmarkt krapper en krapper wordt. Dat zou ook de groei in Nederland schaden, terwijl Nederland nu juist bezig is met een conjuncturele inhaalslag ten opzichte van andere Europese landen.”

Arbeidsmarktkrapte langzaam ook voelbaar in bouw, industrie en horeca

Loonstijging en inflatie voorlopig laag
Hoewel de krapte snel toeneemt, zit deze nog niet op hetzelfde niveau als 2008. Dit zal zich daarom ook maar geleidelijk vertalen in hogere lonen. De prijsdruk neemt daardoor ook pas op termijn toe. In 2018 blijft in Nederland de inflatie voor consumenten laag en komt uit op 1,5%.

Bron: ing.nl

Contact?

Ben je ook actief in een groeimarkt en wil je Bewust naar de Top? Vraag dan vrijblijvend een oriënterend gesprek aan via 06 23 02 27 74 of ferdinand.zomerman@cmenp.nl.

2018-02-27T11:46:51+00:00 5 februari 2018|Actueel|