Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken

Toen ik begon met werken, was er een vereniging die zo heette. Meten is weten, gissen is missen. Een titel die mij aansprak en nog steeds aanspreekt, omdat ik ondernemers graag stuur op gegevens en verwachtingen die helpen bij het maken van keuzes op een later moment.

De afgelopen maanden heb ik diverse ondernemers gesproken over het aansturen van hun onderneming. Als het gaat over financiële informatie, kan ik grofweg twee typen ondernemers onderscheiden. De eerste groep meet en weet goed hoe het bedrijf draait, de andere groep draait op gevoel. Bij welke groep hoor jij?

Meten is weten
Wanneer ik in mijn regio kijk naar de ondernemers die succesvol zijn, dan zie ik vooral bedrijven die weten wat er in hun bedrijf speelt, die veel waarde hechten aan maand- en omzetcijfers en die scherp letten op de behaalde marges. Zijn de resultaten anders dan verwacht dan gaan zij de verschillen analyseren en hun onderneming bijsturen. Deze groep weet waarmee zij geld verdient, weet wat er speelt in de markt en past, indien nodig, plannen en bedrijfsprocessen aan om blijvend van toegevoegde waarde te zijn.

Gissen is missen
De andere groep weet soms pas maanden – of zelfs een jaar – later, nadat het boekjaar is afgesloten wat zij heeft verdiend en waarmee. Wat mij opvalt is dat ook de 80-20 regel op deze groep ondernemers van toepassing is. 80 procent van de tijd wordt besteed aan werk/producten waarmee 20 procent van de winst wordt behaald. Deze ondernemers denken dat massa goed is, terwijl een specialiteit, waarvan je veel minder verkoopt, vaak veel meer opbrengt. Gevolg is dat er te weinig energie wordt gestoken in de specialiteit.
Hoe zit dat in jouw bedrijf?

Tijd, kennis en vaardigheden
Hoe kunnen we de verschillende manieren van ‘aansturen’ verklaren? Hiervoor is een aantal redenen aan te dragen.

  1. Tijd
  2. Kennis en vaardigheden

Tijd
Ondernemer zijn is een druk bestaan. Dagen van negen tot tien uur zijn geen uitzondering en per week maken veel ondernemers meer dan zestig uur. Dan is er geen tijd om te reflecteren.

Kennis en vaardigheden
Een ander deel ondernemers mist gewoonweg de financiële kennis om een onderneming goed aan te sturen. Een eenmanszaak of VOF gaat nog wel, maar wanneer de onderneming groeit, zijn andere vaardigheden nodig zoals het aansturen van personeel, de inkoop, verkoop en planning. Vroeger deed je alles zelf en nu moet je delegeren. Lukt dat jou?

Waar maakt een succesvolle onderneming het verschil
Ik merk dat succesvolle ondernemers hun financiële processen goed op orde hebben. Zij investeren bijvoorbeeld in goede mensen die de financiën correct in beeld brengen. In eerste instantie kan dit bij een accountantskantoor; zij registeren, duiden wat is geweest en kunnen rapportages maken. Daarnaast zie ik dat succesvolle ondernemers zich regelmatig laten bijstaan door een bedrijfsadviseur die kijkt vanaf buiten naar binnen en met de ondernemer bespreekt wat haar/hem bezighoudt. Deze begeleiding, frisse blik en klankbording helpt. Investeringen, processen en businessmodellen worden doorgenomen en – waar nodig – aangepast.

Afgrond
Onlangs sprak ik een ondernemer die langs een afgrond was gegaan. Hij dacht alles zelf wel te kunnen en realiseerde zich niet dat het zo slecht ging. Dankzij een maandelijks abonnement huurt hij nu op jaarbasis vijftig uur advies in. Elke maand neemt hij met de bedrijfsadviseur de maandcijfers door, afwijkingen met de begroting worden direct geanalyseerd en de ondernemer mag de adviseur altijd bellen met vragen. Hij vertelde mij dat het nu heel goed gaat met zijn bedrijf en dat hij de kosten voor advies ruim heeft terugverdiend. Dit terugverdienen is niet alleen in harde euro’s uitgedrukt, maar ook in (nacht)rust en meer vrije tijd. Wat is goed advies jou waard?

Wat ga jij doen?
Ik ben die bedrijfsadviseur die ondernemers helpt succesvoller te ondernemen. Samen kijken we naar doelstellingen, marges, verdienmodellen, processen, resultaten, marketing en strategie. Een abonnement heb je al vanaf vier uur per maand. Ook fungeer ik als partner die de maandcijfers opstelt en deze analyseert. Wij noemen dit ook wel een CFO for one day. Dan ben ik één dag in de week of maand in jouw bedrijf aan het werk. Zo krijg je en houd je grip!

De titel van deze blog luidt Meten is weten, gissen is missen en gokken is dokken. Zorg dat je niet meer gist en daardoor waardevolle kansen mist. Zorg dat je het weet door te meten. Aan jou de keus!

Neem contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking.

2019-03-22T11:31:55+00:00 22 maart 2019|Bedrijfsstrategie, Managementondersteuning|