Copyright, aansprakelijkheid en privacy statement 2024-01-31T13:30:16+00:00

Copyright
Deze website is het eigendom van Ferdinand Zomerman. Beeldmateriaal, teksten en andere tools mogen niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van Ferdinand Zomerman. Verzoeken daartoe kunt u indienen bij Ferdinand Zomerman. Heeft u op- of aanmerkingen over deze site, dan kunt u deze mailen naar: ferdinand.zomerman@in2thecrowd.nl.

Aansprakelijkheid
Ferdinand Zomerman kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze site. Noch kan Ferdinand Zomerman aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

Privacy Statement
De gegevens die we van u krijgen, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze verstrekt. We gaan zeer vertrouwelijk met uw gegevens om en houden ons strikt aan de eisen die de wet op de Persoonsbescherming stelt. Gegevens worden niet door Ferdinand Zomerman beschikbaar gesteld aan derden.

Ferdinand Zomerman maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hij heeft hiervoor een bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Verder zijn de laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en heeft Ferdinand ‘gegevens delen’ uitgezet. Tot slot kan Ferdinand melden dat hij geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytic-cookies.